ספורט בלתי פורמאלי / חוגי ספורט

המחלקה לספורט מרכזת צדדים מקצועיים בחוגי הספורט המתקיימים במסגרת חוגים אחה"צ.

המחלקה מאשרת את המדריכים לאחר ראיון אישי ובדיקת תעודות הסמכה והמלצות.