מנהלת
עדן כהן
טל:08-9923721
פקס:

יחידת הנוער היישובית הינה הגוף הרשותי המוביל והמאגד את כלל מסגרות החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב.

בני הנוער יקחו חלק אקטיבי בפעילויות השונות, מתוך מטרה שפעילותם זו תפתח את זיקתם ליישוב ואת רצונם להיות אזרחים משפיעים ומובילים בהווה ובעתיד. כלל צעירי אופקים יראו בשירות משמעותי הזדמנות אישית וזכות אזרחית, ישתלבו בשירות צבאי או לאומי משמעותי.

יחידת הנוער תהה אחראית של שעות הפנאי של בני הנוער, תוך שמירה על הרצף החינוכי.

תפתח פרויקטים ותוכניות, הכשרות, סדנאות וטיולים על פי תחומי עניין לנוער ושותפות מלאה בפעילות השוטפת של המתנ"ס ומנהל החינוך.

צוות היחידה מזמין את כל בני הנוער לקחת חלק פעיל בקידום שעות הפנאי, המנהיגות הצעירה והמעורבות החברתית.

 

בברכה,

עדן כהן, מנהלת יחידת הנוער

 

פעילות המחלקה