סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-9926605
ofaqimms@gmail.com
פקס: 08-9926605

לוח אירועים